Thumbnail Image

Cia. Moviment Lantana

L'ull del Recol·lector

El vídeo/poemari vol mostrar el diàleg entre el moviment i la paraula.

Tres paisatges acompanyen la idea d’evolució: l’àrid, que dona pas a un altre paisatge on tot comença a créixer fins arribar al paisatge frondós i organitzat. La dansa i la paraula recullen l’esperit científic de recerca del poemari “L’Ull del Recol·lector” al voltant del fet natural i la necessitat de la reflexió sobre els seus interiors. Una aproximació holística davant el diàleg constant i ric de la ciència i l’art. Artistes i científics dialoguen per aprofundir en visions aperspectives del món natural trencant inèrcies per expressar la riquesa d’un diàleg conjunt.

mbassachs@gmail.com

2 comentaris a l'entrada: Cia. Moviment Lantana

  1. Bon Stripart 2012 a tothom !