Thumbnail Image

Quim Rueda

06:00 am

06:00 am
Durant els últims anys, em vaig fixar, que el ritme de vida que portava, havia augmentat
consideradament d’intensitat, ja no tenia temps per fer feina, ja que se’m solapava amb un altre,
dormia malament, l’oci ja no era de la mateixa qualitat i em preocupava mes de les accions
que tenia que fer durant el dia que de mi mateix.
D’aquesta manera em vaig plantejar de representar gràficament, amb so i amb moviment,
aquest malestar personal, el dilema intern matinal que tenia cada cop que em sonava el
despertador a les sis de la matinada, la reflexió sobre que era el correcte:
“- em desperto, o segueixo amb els ulls tancats?”

wheel.qu@gmail.com

Els comentaris estan tancats.