Thumbnail Image

Sandra Ramírez, Bianca Cuadrado,Sara Rebollo i Pablo Jiménez

Ciegos por la tentación

La paraula art abasta grans ramificacions d’un arbre immens, ja sigui teatre, pintura, literatura o, com en el nostre cas, maquillatge. El bodypaint va molt més enllà d’un simple rostre, no hi ha normes, el cos humà és el llenç. El mateix rostre seriós, tal com mostra Magritte a les seves obres, tot i que enfront d’ell, la temptació ens ho oculta.
Les generacions més madures de la nostra societat, experimentades i acomodades, es preocupen per mantenir el seu status quo, mentre que les noves generacions inexpertes s’enfronten cegues al món modern.

lasacha@hotmail.es