Thumbnail Image

Cía. Dgustart

Pilot Automàtic

L’automatisme del quotidià i la rutina devaluen el proper, l’autèntic, l’orgànic. Totes aquelles coses que fem i veiem tots els dies perden la seva autenticitat, la seva frescor, la seva identitat inicial a causa de la rutina i l’automatisme.
Com una màquina que en encendre’s funciona en una perfecció mil·limètrica, creant un buit en qui executa i en qui mira sense veure.
Atura’t, escolta, mira, sent…
… El bucle es transforma en melodia, és aquí, una vegada i una altra però diferent en cada instant, recuperant el seu sentit, la seva identitat.

www.dgustartcia.com