Thumbnail Image

Anna Llimós Vidal

Present Continu

L’acció de la llum solar provoca l’oxidació del paper al llarg d’un temps determinat d’exposició. Mentrestant, un conjunt de llibres fa de reserva deixant com a testimoni l’empremta en negatiu i atorgant una subtilesa a la peça que requereix la mirada atenta de l’espectador.
En una expressió mínima del dibuix, el grafit ens descriu allò que queda impassible al pas del temps. A poc a poc, els llibres, aquests objectes contenidors de coneixement, cultura i mutabilitat, queden oblidats en els prestatges. Com un escenari abandonat pels actors, els prestatges queden buits, perdent a poc a poc la seva funció.

annallimos.wix.com/inici