Thumbnail Image

Pilar Ortega Musitano

Masas, Inscripción Y Vaciamiento

“El subjecte és aquesta espècie d’estranya cosa que ora està en la massa, ora està en les rajades: d’una banda entra en connexió sota forma de xarxa amb altres subjectes; per un altre, segons les seves línies de fugida, entra també en un tipus de relacions particulars amb els altres, en relacions de rajada i ja no de massa” (Deleuze, 2006: 168-169).

El dibuix és l’annexió dels cossos entre els actes dels subjectes que vénen i instal·len una forma a partir de la posició que prenen amb aquest altre. El dibuix els sofreix rajada, flueix el cos a l’espai, els respira, destil·la ombres i per mitjà de la falta de distància dels cossos entre si apareix el fora/dins dels seus marges i emigra el contacte.

pilarortegamusitano@gmail.com