Thumbnail Image

Beatriz Hernández

Los Montículos De La Olvidería

L’obra està formada per una sèrie de tres peces articulades, compostes cadascuna d’elles per triangles de diferents grandàries, units mitjançant frontisses, permetent que la peça pugui tancar-se i desplegar-se. D’aquesta forma els plànols de color se superposen i interfereixen entre si, amb la finalitat de conformar una obra mutable i dinàmica, que no presenta una composició única, sinó múltiples. Els triangles (plànols de color) no es mostren d’una manera individual, sinó units, un exercici continu de composició. Establint així un joc de plànols i contraplànols, que es converteixen en els protagonistes de l’obra.

beatrizhdez.blogspot.com