Thumbnail Image

Miguel Soria

Un Paseo Por Diez Farolas

En un espai, denominat com urbanitzat però no construït, se situen els deu fanals que componen aquesta sèrie. Es tracta d’un recorregut fotogràfic en el qual, emprant la seqüència i la repetició com a elements reconstructius de l’experiència, es posa de manifest l’estranyesa d’un paisatge imposat per la mà de l’home i l’afany constructiu. Elements disfuncionals, aquests fanals marquen un punt de no tornada en la nostra interrelació amb el paisatge natural.

msoriajurado@gmail.com