Thumbnail Image

Esther de la Cruz

Link_Up

“Link_up” és un projecte de fotografia que reflecteix una naturalesa sotmesa als eixos de simetria per a la seva transformació o dualitat, creant atmosferes ordenades, geomètriques i fantasioses.
Es pretén, a través de la correspondència d’elements naturals pel que fa a un plànol o eix, transmetre un ordre i un control sobre aquesta naturalesa.
És una forma de sotmetre el paisatge que observem, de convertir el natural en artificial, i sentir que podem controlar i ordenar allò que manca d’una estructura.
Malgrat aquest intent de control cap al natural, Link_up, té una denotació nostàlgica, ja que dominar el natural és alguna cosa inviable i utòpic, ja que la naturalesa és cíclica, canviant, gens roman igual a l’any anterior.
D’aquí aquest sentiment de nostàlgia, en veure que encara que l’entorn es manté, l’essència evoluciona.

esther_delacruz@hotmail.com