Thumbnail Image

Paloma Tarrío

Tránsito 2 i Tránsito 2

Tránsitos se centra en els hàbits de desplaçament urbans actuals, inherents a la ciutat sedentària, desenvolupant un treball il·lustratiu de recorreguts habituals de l’autora, que busca plasmar aquesta necessitat d’anar i venir, aquesta banalització del camí com a trànsit. Representats mitjançant xilografia, cada gravat comprèn dues planxes diferents: aquella que representa l’anada, i una segona en la qual està gravada la volta, que se superposa a la primera. Les peces presentades, englobades en una sèrie de 5, constitueixen un estadi primari del projecte Pendlerraum (espai del fet d’anar i venir), encara en desenvolupament, que constitueix una recerca i reflexió visual de l’espai.

paloma.tarrio.alves@gmail.com