Thumbnail Image

Júlia Coma

Cos-Archive

Cos-archive posa en relació dos àmbits d’interès personal. El món de la dansa i el món del disseny. El propòsit neix de la fusió dels coneixements i inquietuds, la recerca de la coherència entre concepte, acció i formalització, l’assoliment de la consciència corporal, amb el fi d’estudiar la relació entre la materialitat de les formes amb la materialitat del cos.
Cos-archive és una investigació oberta i en procés. Neix de la necessitat d’assolir graus personalment satisfactoris de coherència en la meva professió. És un procés de treball que alhora es transforma en un procés de coneixement de mi mateixa i que situa el cos al centre de les meves indagacions i experimentacions
A partir del projecte de cos-archive vull focalitzar una de les investigacions materials: la malla teixida de fil de pescar.

juliacomavilarasau@gmail.com