Thumbnail Image

Natàlia Giné

Distàncies Naturals

Instal·lació formada per diverses cintes generades a partir d’accions que realitzo en espais naturals, més el vídeo que enregistra una d’aquestes accions.
L’acció consisteix en realitzar diferents derives en les quals utilitzo carrets de cinta adhesiva de format estàndard, com a element que em permet senyalitzar el camí i obtenir una forma final representativa del context on faig l’acció.
Camino per damunt d’una cinta adhesiva, que en cada acció tindrà una llargada i color diferent. Un cop queda desplegada sobre el paisatge, repeteixo el camí en sentit contrari, recollint-la i enrotllant-la sobre si mateixa, emportant-me adherits diferents elements del paisatge.

www.nataliagine.com.