PERFORMANCE | Stripart
Thumbnail Image

Cía. Simßiosi

Simßiosi

Simβiosi és un projecte conceptual en que, a través de la improvisació, s’interrelacionen arts que arriben als sentits per diferents mitjans: la música i els sons, per mitjà de l’oïda; la dansa, la interpretació corporal i el videoart, a través de la vista.
El fet que la interpretació d’aquestes disciplines sigui improvisada fa que la música, que és impossible de veure o distingir amb un altre sentit que no sigui l’oïda, es plasmi visualment amb la dansa, l’actuació o el videoart. També, viceversa, les arts visuals esdevenen auditives a través de la música.
La improvisació s’interrelaciona en les diverses disciplines, de manera que totes esdevenen un, i, com a suport visual, la videocreació ambienta i engloba l’espectacle dotant-lo de diverses atmosferes al llarg de l’obra.

bruferriphone@gmail.com