Thumbnail Image

Jaume Benejam

Paradigma Heliac

El concepte de la transfiguració és molt útil per comprendre que en les obres que es presenten no s’inclouen determinats elements de forma gratuïta. Tot el que és visible no ens interessa per si mateix, sinó com a expressió insubstituïble d’una idea que coordina tots els elements de la composició. Les parts responen a un tot, i aquest tot s’explica en xarxa, tenint en compte totes i cadascuna de les parts. Aquest és el sentit que ens permet parlar d’una obra com a orgànica, on observem una estructura amb sentit, que coordina elements diferents de forma unitària i coherent gràcies a la participació d’un ordre de significació profund.

mitus.art@gmail.com