Thumbnail Image

Sergio Palacio

Beats, Palmeras Y Otros Síndromes

Beats, palmeras y otros síndromes modernos és un projecte pictòric basat en la referència o la cita a elements de la cultura en termes generals. En aquesta pintura s’ha treballat amb la imatge oposada, utilitzant-la com a petjada dels coneixements i sabers populars que la televisió, el cinema, la literatura, la poesia, la pintura, la moda, i el còmic ens ofereixen per ser plasmats a maneres de cites visuals. En conseqüència, l’expressió màxima d’aquesta obra pictòrica no és una altra que l’argumentada pels referents visuals, culturals, polítics… que la societat mediàtica del nostre segle ens ofereix.

sergiopalaciomonreal@gmail.com