Thumbnail Image

Carolina Bortheiry

Temporalidad 8

M’endinso en la bretxa tridimensional del camp espacial on l’emocional es transforma en abisme sensorial… cadascun amb diferent olor, diferent tacte. Submergir-me en la pintura, sentir el fred, la calor, la solitud, on la taca troba el seu lloc a l’espai, recorrent el seu camí sense jo marcar-li-ho. Deixar fer, deixar fluir, no limitar-se a l’objecte, superar-ho. Sentir més enllà del plànol. Que els líquids canviïn el seu estat i deixin darrere de si, la seva presència convertida en un joc de cromatismes volàtils i efímers. Una combinació en la qual van aprenent a conviure junts: taca, espai, temps… desbandant-se l’aigua quan el seu treball ja està fet.

cvrolinv@hotmail.com